fbpx

Rondo Media

NID SIOE GEIR ARALL YN UNIG.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Brandio / Symudiad / Dylunio / Darlledu

Y briff

Daeth y cynhyrchydd Mike Williams at Creadigol i greu teitlau, graffeg rhaglenni a chyfosod ar gyfer cyfresi 1 a 2 o “Pen Petrol” (Petrol Head). Mae’r rhaglen yn dilyn y grŵp ceir Unit THRTN wrth iddynt archwilio gwahanol agweddau o’r byd ceir.

Pen petrol creative design project (black and white)

TEITLAU'R RHAGLEN

Wrth drafod teitlau ar gyfer y gyfres gyntaf, fe wnaethom archwilio sut y gallai’r testun yn y teitlau alinio â’r marcwyr lleoliad sgrin lawn sy’n ymddangos yn y sioe. I gyflawni hyn, fe wnaethom weithredu animeiddiad cinetig, gan ganiatáu i’r teitl newid o arddangosfa sgrin lawn i lanio ar y cerdyn teitl.

Ar gyfer yr ail gyfres fe wnaethom benderfynu ailwampio’r arddull yn llwyr, gan wyro oddi wrth y dull blaenorol. Er i ni gadw’r teitl byr a bachog Title Sting, cawsom ein hysbrydoli gan ddiwylliant rasio stryd Japan. Yn hytrach na glynu’n gaeth at gynllun lliw du a gwyn gyda mymryn o wyrdd, fe wnaethom ni ddewis lliwiau bywiog a thrawiadol a oedd yn cyd-fynd yn berffaith â’r testun. Rhoddodd y cyfeiriad newydd beiddgar hwn naws ffres ac egnïol i’r dilyniant teitl, gan swyno’r gynulleidfa gyda’i delweddau gweledol ysgogol.

CYFLWYNIAD CYMERIAD

Er mwyn cyflwyno’r prif gymeriadau o Unit THRTN, penderfynodd Mike Williams, y cynhyrchydd gynnwys adran rhag-deitl/cyflwyniad. Y nod oedd cyflwyno’r pedwar prif gymeriad yn effeithiol. Ar ôl archwilio opsiynau amrywiol, fe wnaethom benderfynu yn y diwedd ar gamera yn olrhain y testun i’r golygfeydd yr oedden nhw ynddynt.

"Roedd Creadigol Desig yr union beth roedden ni ei angen - roedden nhw'n hyderus, yn anturus yn eu creadigrwydd ac yn gweithio ar y cyd a hynny’n gyflym. Y nod oedd dylunio pecyn beiddgar o graffeg ar gyfer ein cyfres deledu a allai ychwanegu personoliaeth, gan gynnig rhagflas go iawn o'r sioe. Roedden ni eisiau sefydlu gwedd oedd yn cyd-fynd ag egni'r cast a'u hanesion. Fe wnaethon nhw daro’r hoelen ar ei phen."

Michael Kendrick Williams | Cynhyrchydd a Chyfarwyddwr

Eisiau cyd-weithio Cysylltwch i weld sut gallwn ni helpu Eisiau cyd-weithio Cysylltwch i weld sut gallwn ni helpu
Eisiau cyd-weithio Cysylltwch i weld sut gallwn ni helpu Eisiau cyd-weithio Cysylltwch i weld sut gallwn ni helpu
Creadigol Design motion design company logo

This website uses cookies to ensure you have the best browsing experience possible. Privacy Policy